Autisme in de relatie of het gezin

Autisme heeft invloed op iedereen in je omgeving of je nu wilt of niet!

Dat kan vervelend zijn en het leven ingewikkeld en zwaar maken.

Steeds vaker wordt autisme niet alleen bij kinderen maar ook bij volwassenen vastgesteld. Niet omdat het vaker voorkomt dan vroeger, maar omdat er meer aandacht voor is.

 

Autisme uit zich heel verschillend

Een autistische stoornis is een stoornis in de informatieverwerking van de hersenen. In een relatie of gezin waarin er sprake is van ASS-problematiek is het risico om met elkaar in een negatieve spiraal te komen groot. Het kan moeilijk zijn om hieruit te stappen. In de relatie kan dit voor spanningen, onbegrip en verwijdering zorgen. In een gezin kan dit veel ruzies en strijd opleveren.

Autisme uit zich op veel verschillende manieren. Niet iedereen heeft alle kenmerken en die kenmerken kunnen bij iedereen weer verschillend naar buiten komen.

 

Sociale interactie en verbeelding

Voor mensen met autisme kan sociaal contact heel vermoeiend zijn. Omdat ze uit zichzelf niet begrijpen wat er van hen verwacht wordt, proberen ze zichzelf voortdurend aan te passen en te doen wat iedereen doet.

Mensen met autisme kunnen nogal eens bot en ongevoelig overkomen omdat het aanvoelen, rekening houden met gevoelens, verwachtingen en omgaan met emoties van anderen voor hen ingewikkeld is. Ze herkennen vaak geen gezichtsuitdrukkingen en nemen figuurlijke uitspraken letterlijk.

Wanneer iemand huilt weten ze vaak niet goed hoe daarop te reageren. Ze vinden het ook lastig hun eigen gevoelens te herkennen en te benoemen. Vaak komt pas veel later het besef welk gevoel of emotie er in hem of haar rondging.

Al deze emoties kosten veel energie en daarom heeft iemand met autisme het nodig om zich terug te kunnen trekken, om dingen een plek te geven, even zonder extra prikkels stil te kunnen staan, weer te kunnen opladen. Dit is dan ook waarom iemand met autisme graag alleen is, en plekken met veel lawaai en drukte het liefst vermijdt.

Dit kan frustraties en onbegrip opleveren wanneer bijvoorbeeld het gezin heeft besloten naar een festival of drukke markt te gaan en het kind met autisme de sfeer voor de anderen lijkt te verpesten door boos te gaan doen of zich af te sluiten door de hoeveelheid prikkels en het geen woorden kunnen geven aan zijn emoties.

Of wanneer je voor je partner met autisme een verrassingsuitje hebt geregeld en je hem hiermee overvalt. Iemand met autisme kan moeilijk met deze situaties overweg en de omgeving heeft niet altijd begrip voor dit gedrag.

 

Overgevoelig voor prikkels van buitenaf

Mensen met autisme, helemaal vrouwen met autisme, zijn gevoelig voor prikkels van buitenaf. Zintuigelijke prikkels, zoals licht, geluid en geur kunnen zeer sterk binnenkomen zonder dat degene het vermogen heeft om te filteren. Je afsluiten en je richten op een ding is onmogelijk.

 

Structuur nodig

Mensen met autisme hebben structuur nodig, wanneer die structuur wegvalt bijvoorbeeld in de weekenden en vakanties kunnen ze daardoor niet tot een zinvolle invulling van de tijd komen. Ze hebben vaker moeite met planning en organisatie. Een gebrek aan verbeelding zorgt ervoor dat ze in theorie vaak precies weten hoe iets moet, maar dat het ze in de praktijk niet lukt. Het filteren van informatie lukt niet goed, evenals het scheiden van hoofd- en bijzaken. Daardoor ontstaat er chaos in het hoofd. Vaak leidt dit tot gepieker. Mensen met autisme denken enorm veel. Sommigen reageren boos of zelfs agressief, anderen keren zich juist naar binnen en sluiten zich van de buitenwereld af. In alle gevallen is het lastig om mee om te gaan, voor de mensen met autisme zelf én voor hun omgeving.

 

Altijd “anders” zijn

Mensen met autisme ervaren veel eenzaamheid omdat ze vaak niet de aansluiting vinden met anderen. Veel kinderen met autisme worden gepest. Ze voelen zich anders, begrijpen vaak non-verbale taal niet en voelen anderen moeilijk aan. Hierdoor voelen zij zich onbegrepen en hebben ze regelmatig last van schuldgevoelens en onzekerheid. Ze voldoen immers vaak niet aan de verwachtingen van de omgeving en zijn altijd “anders, al begrijpen ze zelf niet goed waarom.

Mensen met autisme hebben daardoor meer last van angsten, depressie en een grotere kans op een burn-out.

Wanneer je partner bent of ouder van iemand met autisme zal het je niet onbekend voorkomen dat je spanningen ervaart in het contact en soms zelfs op eieren loopt om een nieuwe confrontatie te vermijden. Dit is uitputtend en vaak ontstaat er een steeds grotere verwijdering in de relatie met je kind of partner. Je voelt je onmachtig om dit te kunnen veranderen.

 

Samen kunnen we wat doen!

Belangrijk is dat iedereen, dus degene met autisme maar ook zijn of haar omgeving leert omgaan met de problemen die bij autisme horen. Iedereen heeft wat te doen om de situatie te verbeteren.

Ik ga graag met jullie aan de slag om te helpen jullie negatieve patronen bloot te leggen en om te kijken wat we samen kunnen doen om jullie gezinsleven of relatie weer wat luchtiger te maken. Dat er weer ruimte komt om ook de positieve kanten van de ander te zien, dat er weer begrip komt voor elkaar, ruimte voor ontspanning en lol.