Hulp bij Autisme in Drenthe

Ben jij op zoek naar ondersteuning en begeleiding van iemand met autisme?

Heb jezelf autisme en loop je vast in je leven, in het contact met anderen?

Heeft je partner of (een van) je kind(eren) autisme en levert dit problemen op in je gezin?

 

Ben je op zoek naar ondersteuning en begeleiding bij autisme? Zoek je dit in Drenthe of Groningen?

Ik ben Margreet Oosting en ik ben gestalttherapeut. Ik heb een ruime ervaring met autisme. Ik bied zowel individuele therapie als relatietherapie. Ik heb mijn praktijk in Assen. 

Ik ben NVAGT erkend en wordt daardoor door verschillende verzekeraars deels vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

 

Op deze pagina wil ik je kort informeren over hulp en ondersteuning bij autisme in Drenthe en Groningen.

Op mijn site ga ik uitgebreider in op autisme in het gezin of de relatie, individuele therapie en relatietherapie in mijn praktijk in Assen.

 

Ik heb veel ervaring met autisme. En vaak kunnen een paar simpele handvatten het verschil maken tussen strijd en negativiteit in de relatie/gezin of het prettig met elkaar hebben. Ook bij Autisme!

Autisme kan een grote en vooral negatieve invloed hebben op iedereen in de omgeving van iemand met autisme, maar ook op degene met autisme zelf.

Soms zorgt dit ervoor dat het thuis niet meer leuk is, het leven als zwaar, negatief en uitzichtloos wordt ervaren. Dit put uit, zowel de ouders van een kind met autisme, als de broers en zussen maar ook degene met autisme. Die gaat zich steeds angstiger en onzekerder voelen en zal van daaruit nog rigider gaan reageren waardoor er nog meer strijd gaat ontstaan.

En zo kan er een vicieuze cirkel ontstaan. Doordat jezelf verweven bent in dit negatieve patroon is het moeilijk om goed te kunnen zien wat er nodig is om de negatieve sfeer en de veel ruzies te doorbreken. En dan kan iemand van buiten net even het verschil maken tussen nog meer strijd en negativiteit en weer lol kunnen hebben met elkaar. Het is zeker in een relatie of gezinnen waar iemand met autisme leeft belangrijk om het leven ergens wat luchtig te houden. Autisme vraagt al zoveel regels, structuur en duidelijkheid dat mensen de neiging hebben te vergeten dat er ook ruimte moet zijn voor ontspanning. Die luchtigheid en ontspanning gaat ervoor zorgen dat er weer ruimte ontstaat om ook de positieve kanten van de ander te zien en weer meer begrip te hebben voor elkaar.

Belangrijk is dat iedereen, dus degene met autisme maar ook zijn of haar omgeving leert omgaan met de problemen die bij autisme horen. Iedereen heeft wat te doen om de situatie te verbeteren.

 

Dus heb je moeite om met andere mensen om te gaan?

Begrijpen mensen je regelmatig niet, voel jij je anders dan andere mensen?

Is de sfeer vaak negatief bij jullie in huis?

Hebben jullie over veel dingen strijd?

Heb je het idee dat je alleen staat in jullie relatie en/of gezin?

Ervaar je veel onbegrip uit jullie omgeving t.a.v. jullie kind met autisme?

 

Ik ga graag met jullie aan de slag om te helpen jullie negatieve patronen bloot te leggen en om te kijken wat we samen kunnen doen om jullie gezinsleven of relatie weer wat luchtiger te maken. Dat er weer ruimte komt om ook de positieve kanten van elkaar te zien, dat er weer begrip komt voor elkaar, en vooral ruimte voor ontspanning en lol.

 

Geïnteresseerd? Wil je meer informatie?

Je kunt mij bereiken op 06-48177104 of via info@praktijk-oosting.nl